MATRICE 300 RTK

Built Tough. Works Smart.

MATRICE 200 SERIES V2

Built to Endure. Engineered to Adapt.

Хөдөө аж ахуй

Хэт улаан туяаны гэрэл ашиглан тариалангийн талбайг сканердсанаар дронд суурилсан төхөөрөмж нь ургамлын эрүүл мэндийн өөрчлөлтийг хянаж, фермерүүдэд анхааруулна

Эрчим хүч
Олон нийтийн аюулгүй байдал
Барилга, бүтээн байгуулалт

Технологийн дэвшлийг хамтдаа хүртэж, хамтдаа хөгжье

Дэд бүтэц